Co pro vás bude znamenat SEO v roce 2016?

 • Filip Bartoš

Zadáváte právě do vyhledávače frázi "Co je to SEO" popřípadě "SEO optimalizace" a plánujete vybrat nejbližší a nejlevnější agenturu, která se vám o "to" SEO bude starat? Nebo jste konzultant a hledáte nové trendy? V tom případě zavřete ostatní záložky v Chromu či Safari, pohodlně se usaďte, připoutejte se a vychutnávejte si blog, který z vás možná neudělá Chucka Norrise, ale minimálně si na něj ještě dnes před spaním vzpomenete!

 

Svoboda podnikání umožňuje stovkám agentur vydávat se za experty na weby a současný systém umožňuje také růst Weboo. Nicméně to umožňuje také podnikání ve všech ostatních sektorech, ať už je to výroba, zpracování materiálů, jakékoliv služby a především provozování eshopů.

Tuto podnikatelskou činnost může dělat téměř každý. Bohužel v roce 2016 stále neubývá takových provozovatelů, kteří nemají ŽÁDNOU PŘEDSTAVU o tom, co SEO nyní je. Od konkurence a přátel slyší, jak je SEO důležité, jak jim to někdo úspěšně dělá a jak je to SUPER.

Proto dám nahlédnout "do kuchyně" naší agentury Weboo, abych rozšířil obzory dvěma cílovým skupinám. Jsou to:

 • ► Malé a střední firmy, které mají buď starý a nečinný, nebo nový a nefunkční web / eshop
 • ► Začínající marketingoví konzultanti / agentury

SEO není nástroj, SEO není služba, SEO je "pouze" součást marketingové strategie celého podniku, konkrétně na online bitevním poli.

 

Co předchází aplikaci této strategie?

 

Je to první setkání mezi jednatelem firmy, který pokud zaměstnává, MUSÍ vzít s sebou zástupce obchodního oddělení. Na druhé straně je jednatel marketingové agentury, který BY MĚL s sebou vzít na jednání všechny členy, kteří se budou na budoucích úkolech podílet.

Na této schůzce se agentura seznamuje s oblastí podnikání klienta a dotazuje se co nejvíce podrobností o produktech, managementu ve firmě, současných marketingových kampaních firmy atd. atd. Většina agentur v roce 2016 ZPOPLATŇUJE první schůzku. Ve Weboo je prozatím bez placení, nicméně to neznamená, že z této schůzky nebude žádný výstup, a že si zájemce o služby agentury nemusí nic připravovat.

Z této schůzky MUSÍ vzejít jakýkoliv výstup. Na prvotní schůzce jsou prodiskutovány vhodnosti užití různých kanálů a vybírá se na základě doporučení agentury takový kanál, který má největší možnost návratnosti - ať už je to fulltextové vyhledávání, PPC kampaň či správa sociálních sítí, e-mailing apod.

Výstup může znamenat buď cenovou nabídku na budoucí společně zvolenou strategii, nebo v ojedinělých případech slovní odmítnutí budoucí spolupráce. Ano, jednatelé podniků se musí aktuálně připravit na to, ŽE MŮŽOU BÝT ODMÍTNUTI. Vše totiž závisí na tom, zdali má do budoucna smysl investovat do online marketingové strategie ve vztahu s rozpočtem, který je podnik ochotný uvolnit. Je to stejné, jako když chce Franta ušetřit za ojeté auto, ale po několika měsících vyplynou skryté vady a opravy stojí několikanásobně více. Přesně tak to funguje i s volbou SEO či jiných (online) kanálů.

Můžete si zvolit malou agenturu, popřípadě freelancera, který zajistí nespočet výhod a levný paušál, ale po roce spolupráce zjistíte, že investované prostředky vůbec nezvýšily tržby.

Předpokládejme, že schůzka je za námi, nabídka strategie zaslána, vedením podniku odsouhlasena, smlouva je podepsána a jde se na věc.

 

V tuto chvíli přichází zlomový bod, kdy se určuje, zdali kampaň bude úspěšná nebo ne. Nevěříte?

 

Drtivá většina podnikatelů, jednatelů a obchodních zástupců si myslí, že podpisem smlouvy s agenturou jejich práce končí a nyní už budou jen růst konverze, návštěvnosti a zisk. V žádném případě.

Povinností agentury je nyní vytvořit podrobnou analýzu klíčových slov, provést analýzu současného webu z pohledu UX a UI, zapojit analytické nástroje a zjistit, kdo bude odpovědná osoba z řad klientova podniku, která se bude aktivně podílet na budoucí komunikaci.

Může to být sám jednatel, ve většině případů zástupce obchodních oddělení atd. Proč je to důležité? Pracovníci agentury, kteří budou mít daného klienta na starosti MUSÍ aktivně komunikovat se zvolenou osobou.

Na řadě je odsouhlasení volby klíčových slov, odsouhlasení obsahové strategie, odsouhlasení změny v popiscích, sloganech atd. Pokud jste se nedostali do této fáze, ať už z pozice plátce SEO služeb nebo z pozice provozovatele agentury, PRAVDĚPODOBNĚ DĚLÁTE SVOU PRÁCI ŠPATNĚ.

Myslíte, že ne? Bez aktivního zapojení do procesu optimalizace ztrácíte kontrolu nad tím, jak se vaše firma prezentuje navenek. Můžete ztrácet zákazníky a návštěvnost tím, že marketingová agentury píše na váš web bláboly či nepravdivé informace. Agentura má totiž kontrolu nad celým vaším webem - prezentací, a v případě e-shopu nad celým vaším sortimentem.

Dobrá tedy, komunikaci máme vyjasněnou. Nyní k samotným úkonům, které MUSÍ online marketingová agentura provádět, v rámci SEO.

Pravidla o psaní meta popisků vesměs zůstávají, s malou změnou. Počet znaků není omezen na Googlu znaky, ale pixely. Kvalitní link building však dnes nestačí.

 

SEO se v roce 2016 skládá z následujících činností:

 • ► Psaní popisků bez kladení důrazu na klíčové slovo, ale s důrazem na informační hodnotu pro čtenáře
 • ► Kontrola struktury stránek nejen z hlediska na nadpisů H1-X, ale také z hlediska stylu a vizuální koncepce
 • ► Kontrola funkčnosti všech URL, nastavení správného přesměrování při přechodu na nový web
 • ► Nastavení souboru robots.txt a sitemapy s cílem eliminovat pro roboty nepodstatný obsah
 • ► Psaní atraktivní popisků produktů a kategorií opět bez ohledu na volbu klíčových slov, ale s důrazem na přidanou hodnotu pro čtenáře / možného zákazníka
 • ► Vytvoření firemního / produktového blogu a tvorba obsahu pro něj s cílem zvýšit informovanost o sortimentu, novinkách atd.
 • ► Zajištění existence konverzního prvku na webu. Pokud cílem není návštěvnost, musí se na webu objevovat měřitelný kontakt, měřitelný poptávkový formulář nebo měřitelná URL objednávky. Tyto cíle se MUSÍ pravidelně hodnotit v reportech
 • ► Kontrola uživatelského prostředí, kontrola funkčnosti responsivního designu, testování pocitu z webu, testování procesu objednávky, procesu vyplnění formuláře, testování rychlosti načítání, testování přehlednosti webu. Nejen tohle je UX a UI
 • ► Doplňování aktuálních galerií referencí, produktů, realizací atd.
 • ► Jednou za čas návštěva podniku, testování produktů atd.
 • ► Měsíční / kvartální / roční hodnocení provedených prací
 • ► A mnoho, mnoho dalšího, na co si v tuto chvíli nevzpomenu, ale za 5 minut to budu dělat

Píšete na svém webu, že jste online marketingová agentura, a většinu výše zmíněných věci pro svého klienta neděláte? V TOM PŘÍPADĚ JE NĚCO ŠPATNĚ.

Máte podnik a zaplaceny SEO služby a věci, které jsem doposud popsal, se z drtivé části nedějí? Víme, kde je problém a víme, JAK SI TO OVĚŘIT.

Základem je ne kvalitní, ale pochopitelný a věcný časový report. Jak jsem již zmínil. Záleží na vás, jestli si domluvíte měsíční nebo roční reportování. Vracíme se však na začátek tohoto blogu, kdy jsem určil zlomový bod.

Přečetli jste si, co všechno je dnes SEO a nyní víte, že to vaše agentura dělá špatně? Ano, zazdili jste komunikaci! Nebyli jste s agenturou v pravidelném kontaktu, nečetli jste reporty nebo jste se v nich nevyznali a doposud jste netušili, že pravděpodobně dáváte do online marketingu příliš málo peněz s nemožným efektem, anebo příliš mnoho peněz s neadekvátní návratností.

Co má tedy obsahovat časový report od agentury, díky kterému poznáte, jestli agentura dělá (vůbec nějakou) práci a výnosně?

 • ► Porovnání návštěvnosti posledních období ne dohromady, ale strukturovaně podle kanálů (organické, PPC, odkazy ze soc. sítí, microsit atd.)
 • ► Porovnání pozic klíčových slov ne od posledního reportu ale od historicky nejlepších pozic
 • ► Porovnání konverzních cílů z předešlého období strukturovaně podle kanálů (tržby z PPC v porovnání s utraceným kreditem atd.)
 • ► Seznam provedených činností s odůvodněním za dané období
 • ► Objektivní hodnocení daného období (součástí správného reportu je i přiznání neúspěchu, popřípadě poučení)
 • ► Kontakt na danou osobu, která report tvořila a na osoby, které práce prováděly

Nyní se můžete zeptat sami sebe, jestli takové reporty (nebo dokonce lepší) tvoříte či dostáváte. Pokud ne, JE TŘEBA NĚCO UDĚLAT.

Jste agentura, která je teprve na začátku své cesty, a stagnujete na neúspěšných klientech? Nevěšte hlavu, vše je teprve před vámi. Stačí změnit zajeté koleje, investovat do svého vzdělání, zajistit si správnou vnitřní motivaci, vybrat si skvělé lidi kolem sebe pozitivní změny se dostaví!

Jste majitel firmy či obchodní zástupce, kteří platí někomu tisíce měsíčně a nevidí změny, výsledky a nerostou? Nejste jediní, není to žádná tragédie. Teď je to na vás, jak se s tím poperete. Vždy je možnost obrátit ztrátu v zisk!

Na závěr si snad jen dovolím poznamenat, že ani písmenko z předešlého textu NENÍ SVATOU PRAVDOU a na SEO neexistuje ZARUČENÝ POSTUP a ŽÁDNÁ AGENTURA NENÍ IDEÁNÍ ANI NEJLEPŠÍ. 

Nicméně doufám, že takto obsáhlý text pomůže všem výše zmíněným cílovým skupinám k tomu, aby uskutečňovali své cíle lépe a s dobrým pocitem vykonané práce. Není totiž šťastnějšího milostného vztahu než spokojený obchodník a spokojený zákazník! :-)

 

Autor

Bc. Filip BARTOŠ

Filip je marketingový manažer s více než 5letou praxí. Je certifikovaným specialistou.
Filipovi klienti 
Filipovy reference

TOP SEO články

No Internet Connection
Notification