Úvod do digitální strategie s Honzou Řezáčem

  • Majka Greplová

Ve čtvrtek měly naše holky z marketingu možnost zúčastnit se přednášky muže, který v českém digitálním světě už něco dokázal. Jedná se o Honzu Řezáče, který sám sebe nazývá jako konzultanta webů. Tentokrát přednáška však byla zaměřena spíše na sociální média a digitální strategii, jak v ní být lepší než ostatní a jak co nejlépe pomáhat svým klientům. Přečtěte si několik poznámek, které jsou rozhodně užitečné!

  1. 1.       Pyramida social marketingu

trojúhelník1

Pokud se věnujete marketingu na sociálních sítích, tak jste již jistě pochopili, že na tuto práci není potřeba mít vystudované vzdělání spojené s tímto oborem (marketing apod.). Takže dnes dělá social media každý druhý. A tak se Vám může stát, že pokud pro klienta nemáte žádnou přidanou hodnotu (nenalhávejte si, že máte), tak se může stát, že Vás nahradí někdo jiný (třeba levnější), například Fanda z vedlejší dědiny, který pracuje doma od počítače.

Opravdových špiček v tomto oboru je málo a cesta na vrchol je hodně obtížná… Ovšem pokud na sobě budete pracovat a vzdělávat se, nic není nemožné!

 

  1. 2.       KDO JSTE? CO DĚLÁTE? A PROČ BY MĚ TO MĚLO ZAJÍMAT?

Nejprve si sám sobě zodpovězte tyto otázky. Protože jsou nejzásadnější vizitkou o Vás jako social media specialistovi. Pokud na tyto otázky neumí odpovědět dostatečně kvalifikovanou odpovědí, nikdo si Vás nezapamatuje a Vaši práci dostane někdo jiný.

Pokud si Vás někdo najme, zeptejte se jeho na tyto otázky. Kdo jste? Co děláte? A proč by to někoho mělo zajímat? Protože jedině tak poznáte firmu i produkt. A pokud tohle nemáte ujasněné, tvoříte jen nějaký shit obsah, který vůbec nemá co dělat se značkou, produktem, ani tím, kdo jej vytváří.

 

Pokud znáte odpovědi na základní otázky z nadpisu tohoto odstavce, ptejte se dál. Znát to, co propagujete je základem všeho.

 

  1. 3.       Pojítkem mezi mnou a klientem = STRATEGIE

Co je vlastně strategie? Cesta jak dosáhnout cíle. Také ho můžete identifikovat jako jakýsi plán.

Jaké cíle má strategie?

-          Zvýšit obrat

-          Zvýšit zisk

-          Vyhrát

Většina současných podnikatelů používá strategii <doufat a věřit>. To znamená, že si neurčují žádný cíl ani plán, jak k němu dojít.

Jak si správně nastavit cíl? Nejlepší metoda pro správné určení cíle je metoda SMART.
S = specific KONKRÉTNÍ
M = measurable MĚŘITELNÝ
A = attainable DOSAŽITELNÝ, ODSOUHLASENÝ
R = relevant ODPOVÍDAJÍCÍ, REALISTICKÝ
T = time-bound OHRANIČENÝ ČASEM
E = evaluate VYHODNOCENÝ
R = reevaluate PRŮBĚŽNĚ HODNOCENÝ, ODMĚNĚNÝ
Uveďme si pár příkladů:
- zvýšit letos o 50 % prodej našeho produktu
- získat 50 000 podpisů pro petici
- chceme být na prvním místě na klíčové slovo „letenky“ × (příliš obecné slovo – nebylo by lepší být na prvním místě na letenky do Barcelony? – předpokládejme, že lítáte do Barcelony)
- chceme 5 000 followerů na Twitteru × (k čemu Vám bude 5 000 followerů na Twitteru? Pokud po nich tak toužíte, není nic jednoduššího než si je koupit. Ovšem pak neočekávejte žádnou interakci, protože Adžaj z Indie asi úplně nebude rozumět tomu, co to píšete).

 

Co by měla správná digitální strategie obsahovat, se dočtete v dalším článku.

 

 

 

 

 

 

No Internet Connection
Notification