Jak se vyhnout chybám v PPC kampaních? | Struktura kampaní

 • Míša Bačová
PPC kampaně struktura

Čas strávený nad tvorbou struktury vašich kampaní se vám při následné správě a optimalizaci mnohonásobně vrátí. Samotná struktura nijak přímo výkon kampaní neovlivní, ale umožní vám:

 • přehledné sledovaní důležitých metrik
 • lépe se vám bude hodnotit výkon
 • budete vědět, kde co najdete
 • dosáhnete vyšší relevance mezi klíčovými slovy a reklamními texty

Jak tedy na to?

Všechno chce svůj čas

Způsobů jak strukturovat účet je mnoho, neexistuje žádný univerzální návod. Základní struktura účtu vypadá následovně: na vrcholu stojí celý účet, který obsahuje jednotlivé kampaně. Kampaně jsou dále děleny do reklamních sestav, které obsahují klíčová slova a reklamní texty (inzeráty)

Obr. 1. Základní struktura kampaní

Dle čeho lze kampaně dělit?

 • kategorie jednotlivých produktů/služeb - tedy co produkt/služba, to nová kampaň. Jednotlivé podkategorie, varianty či vlastnosti jako sestavy
 • geografické cílení - pokud chcete cílit na více lokalit se stejným produktem/službou, můžete pro každou lokalitu vytvořit vlastní kampaň (např. kampaně pro jednotlivá města, kraje, apod.) - pomocí tohoto rozdělení budete schopni sledovat, jak si stejný produkt či služba vede v různých lokalitách
 • marže produktů - víte, že máte produkty u kterých je marže mnohonásobně vyšší než u jiných? Můžete vytvořit kampaně pro jednotlivé marže - u produktů s vyšší marží si budete moct dovolit vyšší cenu za proklik, naopak u produktů s nižšími maržemi nebudete chtít tolik utrácet. Rozdělení dle marží vám zjednoduší optimalizaci
 • rozpočty - je pro vás důležitý rozpočet a chcete investovat nejvíce co určitého produktu/služby a ostatní chcete inzerovat pouze okrajově? Pak je vhodné si strukturu uspořádat podle denního rozpočtu
 • a mnoho dalších…. způsob dle, kterého si kampaně rozdělíte je na vás, platí však čím podrobnější struktura, tím lépe se vám pak bude  kampaněmi pracovat

Vyhledávací + Obsahová síť zároveň

S tímto typem nastavení se setkáváme velmi často. Kampaň v sobě zahrnuje jak Vyhledávácí síť, tak v omezené míře také Obsahovou síť.

Hlavní problém spočívá v tom, že ve Vyhledávací a Obsahové síti cílíte na úplně odlišné publikum. V případě vyhledávací sítě cílíte na uživatele, kteří se o vámi nabízené produkty či služby sami aktivně zajímají (tzn. sami je vyhledávají). V případě obsahové sítě se naopak snažíte vzbudit v uživatelích zájem (tzn. ještě vás neznají a ani nezvažují koupi).

Ideálně byste pro pro tyto různé publika měli nastavit různé cenové nabídky, reklamní sdělení, cílení i rozpočty. Spojením těchto dvou typů kampaní do jedné budete nad kampaněmi mít menší kontrolu a pravděpodobně pro vás toto nastavení bude dražší.

Jak se tomuto nastavení vyhnout? Při tvorbě nové kampaně je nutné zrušit možnost “Včetně Obsahové sítě Google”

Obr. 2. Jak vypnout vyhledávací síť s optimalizovanou obsahovou síti (tzn. vytvoření klasické vyhledávací kampaně)

Pouze jedna kampaň

Jedna kampaň s jednou reklamní sestavou, která obsahuje množství nesouvisejících klíčových slov a jedna reklama, která uživatele vede na homepage. Zdá se vám to povědomé? Jedná se totiž o další z velmi častých chyb, se kterými se v kampaních setkáváme.

K čemu toto nastavení vede?

 • nízká relevance klíčových slov
 • vyšší cena za proklik
 • uživatel po kliknutí na reklamu zpravidla nenachází to, co hledal a otrávěně z webu odchází
 • neurčitý reklamní text, který nepřesvědčí uživatele, aby na reklamu kliknul
 • tím pádem utrácíte více, než by bylo nutné

Jak to změnit? Jak již bylo zmíněno výše - dobře se zamyslete nad strukturou účtu, vycházejte buď z kategorií webu, marží a vytvořte větší počet kampaní s konkrétně zaměřenými sestavami.

Nevhodný výběr landing pages

Při promýšlení struktury kampaní si dejte také záležet na výběru vhodných landing pages - tedy stránek, na které uživatele po kliknutí na reklamu přesměrujete. Zkontrolujte si zda vaše landing pages odpovídají klíčovým slovům, na která cílíte. Pokud uživatele, který hledá zimní boty, pošlete na homepage, kde budete propagovat letní výprodej, tak pravděpodobně naštvaně odejde a nakoupí u konkurence, která ho přivede na relevantní stránku.

Když narazíš na špatnou landing page

Ideálně byste měli uživatele dovést na stránku, která odpovídá tomu co hledal - tedy pokud hledá letní boty, dovést ho na stránku s nabídkou letních bot.

Cílením na nevhodné landing pages se připravujete o konverze, platíte za nerelevantní návštěvy a vaše klíčové slova budou mít nízké skóre kvality.


Zajímá vás předchozí díl, který se týkal základního nastavení kampaní? Chyby v PPC, 2. díl

Příště se zaměříme na chyby spojené s kličovými slovy. 

No Internet Connection
Notification