200 SEO faktorů ovlivňující výsledky vyhledávání Googlu – II. část

  • Michaela Brázdilová

V minulé části jsme se zaměřili na SEO faktory u domén, načež navážeme v dnešním článku ONpage faktory. Jedná se o faktory, které jsou přímo spojené s obsahem a kódem webové stránky. Budou-li tyto ONpage faktory správně doladěny, mohou příznivě ovlivnit ohodnocení stránky vyhledávače Google. 

11. Klíčové slovo v titulku

Tag Title představuje druhou nejdůležitější část stránky, hned po samotném obsahu stránky. Jedná se o velmi silný faktor, který kvalitu stránky v optimalizaci ovlivňuje, a proto by měl být Title vyplněn.

12. Klíčové slovo na začátku tagu Title

Tag Title, který začíná klíčovým slovem, má mnohem větší význam než tag Title, kde je klíčové slovo na konci.

13. Klíčové slovo v popisku

Je důležité, aby se klíčové slovo alespoň jednou objevilo v meta tagu s atributem Description.

Na obrázku níže můžete vidět vyplněné meta tagy, a to konkrétně Description, Keywords a Title.

Meta tagy

14. Klíčové slovo v H1 tagu

Velký význam mají nadpisy úrovně h1. Na stránce by se měl objevit maximálně jeden nadpis h1, který by měl obsahovat právě klíčové slovo.

15. Klíčové slovo by mělo mít na stránce největší frekvenci

Klíčové slovo by mělo být nejfrekventovanějším slovem v dokumentu.

16. Délka obsahu

Čím delší je text, tím je stránka lépe hodnocena. Ale je důležité, aby byl text srozumitelný, dobře strukturovaný a hlavně by měl mít správnou délku. Čím je text delší, tím je to pro stránku lepší. Doporučuje se alespoň 2 000 znaků včetně mezer.

17. Hustota klíčových slov

V minulosti byla hustota klíčových slov velmi významným faktorem, ale dnes patří už k těm méně významným. Na stránce by se nemělo objevovat zase příliš mnoho klíčových slov. Zde byste se měli řídit heslem, že někdy je méně více.

18. Latentní sémantické indexování (LSI)

Latentní sémantické indexování bylo zavedeno, aby byly vylepšeny služby Googlu a dalších vyhledávačů. Jak jsme již zmínili v předchozím bodu, v minulosti byl kladen důraz na hustotu klíčových slov. Ale dnes dbá Google také na synonyma klíčových slov. LSI je technologie, která na základě statistického vyhodnocování hledá vztahy mezi slovy, respektive mezi dokumenty a slovy.

Příklad: Pokud se slova SEO, internet a marketing objevují společně na jedné stránce, LSI v případě zadání klíčového slova SEO nehledá pouze mezi stránkami, které obsahují slovo SEO, ale také mezi stránkami obsahující slova internet a marketing.

19. LSI klíčová slova v Title a Description

Klíčová slova LSI by se měla objevovat nejen na webové stránce, ale také v meta tagech a v titulku.

20. Rychlost načítání stránky

Google a Bing se zaměřují také na rychlost načítání stránky. Tu lze odhadnout na základě velikosti kódu stránky a velikosti souboru.

21. Duplicita obsahu

Dva weby se stejným obsahem? To je špatně. Každá stránka by měla mít unikátní obsah, protože duplicitní obsah má špatný dopad na hodnocení stránky.

22. Rel=“canonical“

Stejný obsah je možné zobrazit prostřednictvím několika adres URL. Pokud chcete ale pro tento obsah nějakou preferovanou adresu, sdělte to vyhledávačem následovně. Kanonickou stránku označíte tak, že do prvku link vložíte atribut rel=“canonical“.

Atribut rel

23. Rychlost načítání stránky přes Chrome

Google je schopen používat uživatelská data prohlížeče Google Chrome. Může si tak zjistit informace o rychlosti načítání vaší stránky.

24. Optimalizace obrázků

Obrázky na stránce musí obsahovat také relevantní atributy – název souboru, alt text, název, popisek a titulek.

25. Aktuálnost a aktualizace obsahu

Google preferuje stránky s aktualizovaným obsahem, zejména časově aktualizovaným. Je možné zvýraznit i datum poslední aktualizace, které se zobrazí u stránky.

No Internet Connection
Notification